Års-skrivelse 2014 fra Knud Erik

 

Hovedrenoveret traktor og vogn

Hovedrenoveret traktor og vogn

Udstyret ankommer fra Dar Es Salaam

Udstyret ankommer fra Dar Es Salaam

Gummivogn til Rangi landbrugsgruppen

Gummivogn til Rangi landbrugsgruppen

Udstyr til Ng´wanakeyi og Mwampulu klinikkerne

Udstyr til Ng´wanakeyi og Mwampulu klinikkerne


For nylig læste jeg et japansk digt, som beskrev kvaliteten af fortidens håndværk, men sat ind i nutidens rammer. Det lød fantastisk, og som værkstedslærer på Grenå Produktionsskole blev jeg glad for dette udsagn. Jeg synes, at det passer rigtigt godt ind i vores daglige arbejde med unge, renovering og istandsætning af udstyr til Afrika. Det er jo oftest brugt udstyr, vi sætter i stand på Afrikaværkstedet på skolen.

Afrika er igennem de sidste 15 -20 år blevet invaderet af indisk og kinesisk plastik, blik og maskineri, som er af så dårlig en kvalitet, at det løbende må udskiftes. Mine besøgsture til Tanzania i 2013 bevidnede med glæde, at de gamle majsmøller, som vi renoverede i 90’erne, stadig kører til gavn for kvinderne og lokalsamfundet. Disse mølleanlæg byggede vi op omkring den engelske Lister-dieselmotor og Skjold (Sæby) eller Præsident (Holbæk) hammermøller. Disse møller stod og grinede på de danske gårde, hvor færdigfoder var blevet introduceret til landmændene i Danmark. Lister-motorerne hentede vi ofte hos ophugningsfirmaer af fiskekuttere, da mangel på fisk i havene gjorde, at EU støttede ophugning af både. Kvaliteten af disse maskinerier overgår langt det maskineri, som bliver importeret fra Asien.

Paskali på produktionsskolen

Paskali på produktionsskolen

2014 er jo et stort år for samarbejdet mellem Sukumaerne ved Victoriasøen og os. I 1994 havde vi besøg af Paskali Busheni, som var grundlægger af majsmølleprojekterne til Tanzania og i det hele taget vores praktiske arbejde. Den første majsmølle købte han selv i Kolind ved en maskinauktion, og produktionsskoleeleverne samt deres lærer istandsatte derefter dette udstyr. Paskali blev så glad for elever og lærere på skolen, at han inviterede dem med til hans landsby Nyankunji ved Victoriasøen for at opstætte møllen der.
Også i 1994 blev det første gavlmaleri i Grenå skabt af Saeed Fadavi, som blev æret i Danmark som årets flygtningekunstner af Dansk Flygtninge Hjælp og Mellemfolkeligt Samvirke. Min egen datter Sofia (Mwalu) er også født dette år. Selv Nielson Mandela (Bafana) blev dette år valgt som Sydafrikas første demokratiske præsident.

94-mulinga

Slangedans med Bayeye gruppen

For 20 år siden, altså også i 1994, blev slangedansen født i Danmark ved besøget af slangedanseren Salu Kadelya fra Isangijo- landsbyen i Sukumaland. Dette gav helt nye muligheder for de gamle banunguledansere på Djursland, og igennem flere år afsluttede vi sommerlejren i Ramten Skov med en dyst mellem de to store grupper ”hulepindsvin –og slangedanserne”.


Udvendig renovering af klinikken på Bujora

Udvendig renovering af klinikken på Bujora

Udvendig renovering af Bujora-klinikken

Udvendig renovering af Bujora-klinikken

Ombygning af klinikken på Bujora

Ombygning af klinikken på Bujora

Indvendig maling af klinikken på Bujora

Indvendig maling af klinikken på Bujora

Trommeevent ved majsmølleindvielse.

Trommeevent ved majsmølleindvielse.

Samme år blev Ugandeseren Goedfred Senoga (Uganda TV) nævnt i Poul Nyrups nytårstale, da han havde boet i Århus i 9 måneder og lavet filmen ”Den tavse stamme”. En afrikaners oplevelse af danskerne og deres hverdag. Diasshow var også på mode i formidlingsarbejdet mellem nord og syd. Unge gymnasieelever fra København lavede diasshowet ”Hvor blev latteren af – blev den i Senegal”, en meget tankevækkende 20 minutters oplevelse af det at komme hjem efter 4 uger i Senegal. Formidling er vigtigt, fordi vi kan lære at glædes over hinandens kultur og ikke kun ønske at lave om på hinanden, eller kæmpe om hvis kultur der er bedst. Søren Kierkegaard siger det jo så flot. Vi skal lære at give os selv ”uret”, indtil vi har forstået den anden.

2014 blev også vinteren, hvor vi var nogle stykker fra Emmelev, der overvintrede på Bujora ved Victoriasøen. Uffe og jeg havde i Utamaduni Kulturforenings regi i efteråret 2013 fået godkendt en ansøgning om tilskud til forsendelse af en container fyldt med klinikudstyr til ”Bujora African Clinic”. Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) overtog i 2013 Mellemfolkeligt Samvirkes ”Genbrug til Syd”-aktiviteter og dermed bevillingen fra DANIDA til renovering og forsendelse af udstyr.

Lions Klubben i Grenå støttede os med midler til istandsættelse af klinikken. Dette arbejde foregik i hele januar måned. Total ombygning som medførte, at klinikken nu lever op til sundhedsmyndighedernes krav. Arbejdet blev udført af de dygtige håndværkere og elever fra Bujora håndværkerskole.

Klinikken i Ng´wanakeyi

Klinikken i Ng´wanakeyi

Produktionsskolen i Grenå havde stået for indsamling og pakning af udstyret med hjælp fra Randers Ulandsværksted, Randers Regionshospital og Intergen i Viborg. Der er jo et fantastisk netværk i Danmark omkring ansøgning om støtte til at sende udstyr til bl.a. Afrika på www.dmru.org.

På vores vintertur fik vi også lejlighed til at være med til fordeling af hospitalsudstyr til sundhedsklinikkerne i Ng´wanakeyi og Mwampulu. Senge, madrasser, borde, stole og undersøgelsesbrikse mv. Klinikkerne havde stået tomme siden færdiggørelsen i 2010, men forsendelsen af udstyret fra os har resulteret i, at Ng´wanakeyi nu har fået både en læge og sygeplejerske tilknyttet klinikken. Mwampulu vil få samme tilknytning inden årets udgang. Dette har myndighederne i Kwimba-distriktet lovet. Ofte kan små tiltag give en stor effekt. Jeg har flere bekendte i Ng´wanakeyi som har mistet et eller flere familiemedlemmer, da de ikke i tide har nået til Sumve hospital – nu er hjælpen lige i lokalområdet. Er der noget, regeringen i Tanzania prioriterer højt, så er det infrastruktur, uddannelse og sundhed. Derfor må vi også nu betale 18% moms af alt det udstyr, vi bringer ind i landet. Kun religiøse organisationer er fritaget for denne ordning.

Med økonomisk hjælp fra Utamaduni Kulturforenings U-kasse kunne vi hjælpe Sawenge gruppen ved Mwanza fjord med hovedrenovering af deres Ford 4000-traktor. Gruppen har specialiseret sig i fordeling, dyrkning og salg af forskellige kartoffelsorter. I forbindelse med vores årsmøde i oktober i Sukumaland fik lederen af DMR-U Lars Udsholdt og jeg mulighed for at besøge gruppen og se dens arbejde.

Både Nyota Ngo’en (stjernerne) og landbrugsgruppen i Kolomije har modtaget landbrugsudstyr. Der er stor efterspørgsel på moderne landbrugsudstyr for at forøge landbrugsproduktionen, og regeringen er nu ved at støtte distrikterne med favorable lånemuligheder til bønderne, så de kan investere i moderne landbrugsudstyr.

Vi har i 2013 fået støtte fra følgende:

  1. Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) støtte med kr. 58.950,- til Utamaduni Kulturforening i forbindelse med indsamling og forsendelse af en 20 fods container med klinikudstyr til Bujora Kulturcenter.
  1. Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (DMR-U) støttet med kr. 200.549,-  til Grenå Produktionsskole i forbindelse med indsamling, renovering og forsendelse af én 20 fods og én 40 fods container til NGOen Nyota (stjernerne) i Misungwi Distrik –Tanzania.
  1. Utamaduni Kulturforenings U-kasse kr. 10.000,- til renovering af Sawenge gruppens landbrugsudstyr.
  1. Lions Klub Grenå har ydet støtten til renovering af African Clinic på Bujora Kulturcenter. Kr. 15.000,-

Sammenlagt har forbrug i år 2013 været på i alt: kr. 284.499,-

 

De bedste hilsner til alle fra mig med ønsket om, at år 2014 må blive det mest fantastiske år,
Knud Erik

Herunder ses det officielle takkebrev fra Bujora:

https://utamaduni.dk/mwakahuu/wp-content/uploads/Takkebrev-Bujorea-2013.pdf

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.