Lugeye secondary school

Kaere Utamaduni U-kasse

Sidste aars beretning kom fra Nyanguge, men idag for aaret 2016 kommer den fra net-cafe i Mwanza.

Idag loerdag den 18. Marts, endnu en soldag med over 30 graders varme i skyggen. Laengslen efter regn har staaet paa siden november maaned sidste aar. Den lille regntid, hvor der baade kan naaes at dyrke majs og ris udeblev (november – februar). I slutningen af februar og begyndelsen af marts kom der gode store regnbyger, saa optimismen begyndte at vaagne folk igen.

Men… … nu hvor den store regntid skulle vaere begyndt venter regnen stadig paa sig. Situationen er meget daarlig og befolkningen er ved at vaere utaalmodig. Sulten er begyndt at ramme og hvis der ikke kommer regn indenfor de naeste 3 uger indebaerer det at risen ikke kan naa at modnes inden toertiden saetter ind.

Det ovenfor beskrevne er situationen i Sukumaland hvor vi Uamaduni folk har rodfaestet vores venskab igennem snart 45 aar.

Sult situationen her har selvfoelgelig ogsaa paavirket focus paa de smaa projekter. Vi har nu faaet installeret computer paa Lugeye Sec School. Lidt sjovt at de efter 10 aar nu igen modtager computerfra os.

I Geita har vi sammen med den kvindelig MP Lolesian Nkvimba, som ogsaa er forkvinde i parlimentet for alt arbejde vedroerende kvinder stoettet med 30 computer en donation fra Computer Gruppen i Holbaek.

Compur er blevet et “must” paa skolerne i Tanzania. Indenfor de naeste 5 aar vil alle grundskoler og sec. skoler have adgang til stroem. Der er en god kamp igang i oest afrika om at vaere med paa uddannelsen fremtiden.

Kh. fra Knud Erik Mlalahasi

 

Læs mere om Utamadunis ‘mikrofond’ på U-kassens hjemmeside

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.