Vi støtter uddannelse i Sukumaland

Kære venner.

Tiden er gået, siden vi for et år siden modtog støtte fra U-kassen til vores forening Educatenow. I mellemtiden har tre af vores bestyrelsesmedlemmer, Louise, Ane og Iris, været i Afrika. Her mødte vi og talte med nogle af vores sponsorbørn og bad dem om at skrive en hilsen til os allesammen her i Danmark. Nedenfor kan I læse, hvad to af vores sponsorbørn, Henerico og Sophia, har valgt at fortælle.

For de af jer der ikke ved, hvad Educatenow er for en størrelse, kan vi her kort introducere os selv.

Educatenow er en forening, der har eksisteret siden 2012. Foreningens formål er at yde støtte til at uddanne børn og unge i Sukumaland, Tanzania.
Ideen med at starte denne forening knytter sig til en mere end 40 år gammel kultur- og venskabsbro mellem Danmark og Sukumaland. Denne bro har affødt mange venskaber og relationer landene imellem. Samtidig er det sådan, at der eksisterer store og åbenlyse forskelle på muligheder de to folk imellem – dette ikke mindst knyttet til økonomiske ressourcer.

Ønsket om hjælp til uddannelse af en søn, en nevø, en datter, en søster eller andet er eksempelvis ofte blevet forelagt mange af ’os’ gæster, når vi har besøgt Sukumaland. Det er ud fra denne virkelighed, at tanken om at støtte uddannelse blandt børn og unge i Sukumaland er groet frem som en både oplagt og naturlig idé. Vi mener, at en uddannelse kan være med til, at de unge i højere grad kan tage kontrol over deres liv, at de kan søge beskæftigelse indenfor områder, der interesserer dem samt øge deres muligheder for at hjælpe deres familie som helhed.
De fleste af jer ‘andre’ rejsende har givetvis mødt samme ‘uddannelses-behov’, da I besøgte Sukumaland, og I har sandsynligvis haft stor lyst til at vise imødekommenhed overfor dette ofte formulerede ønske fra en familie, med hvem I har etableret venskaber og relationer. Samtidigt har I muligvis også erkendt, at det svært at hjælpe alle dem, der trænger.

Etableringen af foreningen Educatenow handler således om at imødekomme dette udbredte lokalt formulerede ønske. Vores mål er gennem et sponsorkorps at kunne hjælpe flere børn og unge til at få en uddannelse i Sukumaland.

Foreningen må meget gerne blive ’udnyttet’ af jer derude. Hvis du på dine fremtidige rejser gennem Sukumaland støder på ønsket fra en familie eller møder et barn/en ung, der ville kunne profitere af støtte til uddannelse, er du velkommen til at rette henvendelse til os. Så vil vi forsøge at finde et sponsorat, hvis du ikke selv har mulighed for at hjælpe. Samtidigt er vi naturligvis på jagt efter sponsorer. Så du er ligeledes meget velkommen til at rette henvendelse med henblik på at støtte gennem foreningens regi.
Har du ikke selv mulighed for at støtte, kan du hjælpe ved at spørge andre fra dit netværk herhjemme i Danmark, om netop DE kunne have lyst til at træde aktivt til. En moster, en chef, en kollega, nogle venner eller noget femte eller syvende.

Med andre ord:

Overvej at støtte et barn eller en ung som sponsor i foreningen Educatenow.

Vi er stadig en ‘ung’ organisation, men på vej til at vokse. Indtil videre betyder ‘ung organisation’ oversat, at tre unge har fået en uddannelse, at to er i gang med uddannelse, og at vi har seks på venteliste til at starte på uddannelse. Ventelisten er udtryk for, at vi mangler sponsorer. De seks på listen er vi i færd med aktivt at søge sponsorer til. Måske DU er den, vi leder efter. Derudover har vi mange flere børn, unge og familier i tankerne, men vi har ikke p.t. ressourcerne til at handle konkret på det.

Fordelene ved at ‘samle’ sponsorer under én hat i Educatenow kan være flere. Én af dem kan være, at foreningen agerer ‘stødpude’ for de processer, der knytter sig til valg af skole, løbende opfølgning på barnets/den unges liv, fremgang, udvikling etc. En anden fordel kan være, at foreningen handler på eventuelle problemer eller udfordringer som eksempelvis behovet for at etablere frokostordninger, køb af uniform, skolematerialer eller andet. Der kan ligeledes være brug for kommunikation med skole eller uddannelsessted vedrørende betaling, overførsler, eksaminer etc., som foreningen kan tage sig af. Som nævnt ovenfor rejser bestyrelsens medlemmer jævnligt til Sukumaland, hvilket sikrer en vis grad af kontinuitet i sponsor-modtager kommunikationen.
At have kontakt til barnet/den unge giver en løbende indsigt i de forhold, det enkelte barn/den unge er underlagt, og det giver også mulighed for opfølgende besøg på skolen, hvilket ud fra vores erfaring er yderst vigtigt for samarbejdet os og uddannelsesstedet imellem.

Som skitseret ovenfor yder vi støtte til primært børn og unge. Vi definerer os selv som ikke-firkantede, hvormed der menes, at vi tager kompleksiteter af enhver slags i betragtning. Alligevel har vi nogle udgangspunkter eller retningslinjer i forhold til, hvilke børn og unge vi prioriterer at tage under vores vinger.

Disse kan i al enkelhed formuleres i form af følgende:

  • At støtte de allermest trængende.
  • At støtte piger før drenge.
  • At støtten helst går til børn/unge fra forskellige familier.

For god ordens skyld vil vi gerne afslutningsvis understrege, at foreningen er en 100 % Non-Profit forening. Ingen af os involverede tager nogen form for løn for vores arbejde.

Alle interesserede er velkomne til at skrive eller ringe for yderligere uddybelse af foreningens arbejde.

Vi ønsker jer alle et dejligt forår og en glædelig sommer, og hvis ikke vi ses inden … hvad vi jo nok gør … et glødende efterår og en fornøjelig vinter.

Mange kærlige hilsner fra
Maja, Iris, Ane, Louise og Madelene.

Læs EducateNows rapport til U-kassen på U-kassens hjemmeside

 


Læs mere om EducateNow:

Hjemmeside

Facebook gruppe

Sophia
Kære alle
Jeg hedder Sophia Justine og er født på Bujora d.3/9/1999. Min mor hedder Theodora og min far hedder Justine. Jeg har gået på skolen på Bujora fra 1. til 7. klasse. Herefter har jeg fået en sponsor som har hjulpet mig videre til at fortsætte i gymnasiet som jeg er i gang med nu. Jeg takker gud og er taknemlig for dette. Når jeg engang i fremtiden bliver færdig med at studere kunne jeg godt tænke mig at blive noget inden for handel. Jeg har 5 søskende og Helenico er min ældste bror. Jeg kan godt lide at spille fodbold og at læse. Jeg håber gud vil hjælpe mig med at få min drøm til at gå i opfyldelse.
Kærlig hilsen
Sophia Justine


Henerico
Kære alle
Jeg hedder Henerico og jeg er født på Bujora. Min mor hedder Theodora og min far hedder Simon og de bor begge to på Bujora, men de blev skilt for lang tid siden og nu har min mor en anden mand og min far har en ny kone. Jeg bor hos min mor men jeg besøger ofte min far. Jeg har 5 søskende, 4 brødre og en søster og de hedder følgende; Sophia, Anthon, Emmanuel, Andrew og Fabian. Jeg selv er 20 år og jeg er meget glad for at læse og når jeg bliver færdig vil jeg gerne være lærer, hvis gud vil det.
Jeg har læst på skolen på Bujora fra jeg startede i 1. klasse og indtil 7., hvorefter jeg fik en sponsor som støttede min gymnasielle uddannelse på fire år. Herefter er jeg fortsat med at studere i Dodoma på læreruddannelsen. Ved siden af studiet elsker jeg at spille fodbold og lytte til musik.
Kærlig hilsen
Henerico Simon

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.