Lærerboliger i Pebi – Ghana

Der skal gode lærere til – for at skabe en god skole!

Pebi børnene

Pebi børnene

De nye lærerboliger

De nye lærerboliger – fem soveværelser.

De fem lærere i vores lille skoleprojekt ved stranden i Ghana er ganske dedikerede. De har ikke lange uddannelser bag sig, men har sat alle kræfter ind for at opbygge kvaliteten af undervisningen i en skole, der engang i 2007 blev startet af African Footprint International og danske frivillige. Hver dag underviser de ca. 80 børn, der ellers ikke ville have haft muligheden for skolegang.

Vi frivillige i Danmark vil gerne støtte dem i deres arbejde og derfor sendte vi en ansøgning til U-kassen om støtte til at etablere lærerboliger i Pebi.

I starten boede lærerne i nogle dertil opførte palmehytter (se billede). En nat blev lærer Faith bidt af en slange og blev så forskrækket, at hun sammen med sin lille dreng flyttede til den nærliggende landsby. De andre lærere flyttede med og palmehytterne forfaldt.

Det handler om anerkendelse
Lærerne i Pebi får hver en lille løn, som er betalt af frivillige, danske sponsorer. Tre af lærerne har en sponsor, resten venter stadig. Det koster 450 kr. om måneden at støtte en lærer i Pebi – man kan også støtte med mindre. Man kan melde sig til gennem 100% til Børnene’s hjemmeside: www.100pct.org

Men den store plan er at få skolen anerkendt og overtaget af Ghana Education Service (GES), så de kan overtage forpligtelsen med at betale lønninger til lærerne, materialer til skolen og godkende skolens eksamensresultater. Det kræver opfyldelse af en meget lang liste over krav, som GES har skrevet ned i en inspektionsrapport. Ét af disse krav er lærerboliger, i direkte tilknytning til skolen, da Pebi ligger i et område med manglende infrastruktur og ikke er tilgængeligt med offentlig transport.

Lærerboliger tjener derfor to vigtige formål:
– anerkendelse af lærerne ved at tilbyde dem en bolig tæt på skolen.
– opfyldelse af krav fra GES, så skolen i Pebi kan blive statsgodkendt.

At bygge og bo
Processen med at få opført lærerboliger har været lang. Der er ikke nogle penge i Pebi, men masser af frivillig arbejdskraft fra forældre i lokalsamfundet, der er meget glade for skolen. Det er en god måde at vise respekt for lærerne på, ved at hjælpe med at bygge deres bolig. Både børn og bedsteforældre har også hjulpet til, hvor de kunne. I et område, hvor størstedelen bor i palmehytter, er det tilsyneladende stort at få opført, hvad de kalder ’et rigtigt hus’, altså med faste vægge og fast tag.

LEGO-medarbejdernes Jubilæumslegat har doneret 25.000 kr. til projektet, hvilket har været en gevaldig hjælp. Men der har ikke været helt penge nok, til det sidste. Derfor søgte vi U-kassen om hjælp. Foran lærerboligerne er der nemlig en mindre skråning, der skulle jævnes og gøres anvendelig, så regnen ikke ville finde vej ind i de fem 10 m2 soveværelser, der udgør lærerboligerne. Desuden skulle der tilføres elektricitet til lærerboligerne, hvilket nu også er sket.

Med så små soveværelser og ret store børneflokke er der ligeledes brug for, at faciliteterne udenfor benyttes optimalt. Der skal derfor laves køkkenfaciliteter udenfor. Bad og toilet findes på skolen, hvilket lærerne så må bruge privat også. Det skal nok blive fint!

Lærerboliger giver liv
Når lærerne bor fast på skolen, skabes et helt andet liv efter skoletid. Der er planer om at udnytte dette og skabe en form for forsamlingshus på skolen, så dens faciliteter kan udnyttes optimalt, også efter skolegang. Til eksempelvis lektielæsning, skrivning af breve (de fleste voksne kan ikke skrive og kommer til lærerne for hjælp), åbne arrangementer og møder. Der er sågar blevet vist film. Mange voksne vil også gerne lære noget. Efter tilførsel af elektricitet, er der stillet en computer op, som man vil kunne bruge. Det er store sager, i Pebi.

Kære lejrdeltager, projektet i Pebi et nært projekt, der støtter de lokale folks egne ønsker for udvikling – og vi kan støtte dem på denne vej. Næste ansøgning til U-kassen kommer til at omhandle netop dette forsamlingshus, så lokalbefolkningen kan støttes i at mobilisere de lokale kræfter og tage udviklingen i egen hånd.

Vi siger tak for det, til U-kassen og til lejrdeltagerne, på vegne af folkene i Pebi og ‘100% til Børnene’.

Med venlig hilsen,
Camilla Nielsen-Englyst

100% til Børnene’s hjemmeside: www.100pct.org

Print Friendly, PDF & Email

Comments are closed.

Comments are closed