Retningslinier for
Utamaduni Kulturforenings U-kasse

Ukassens hovedformål

Hovedformålet med ukassen er at være katalysator for spændende kulturprojekter. Vi ønsker at medvirke til støtte for aktiviteter, der kan hjælpe til en løsning af grundlæggende menneskelige behov blandt lokale og kulturelle grupper i Afrika? Projekterne kan tage mange forskelligartede former, som enten direkte eller indirekte fremmer lokalsamfunds muligheder for at understøtte sig selv. Vi støtter ikke privatpersoners egeninteresser.

 

Hvem kan søge ukassen?

Dansegrupper og enkeltmedlemmer af Utamaduni Kulturforening.

Alle deltagere på den senest afholdte lejr er medlemmer af Utamaduni Kulturforening.

 

Hvad kan der søges til?

Der kan ansøges om støtte til projekter vedrørende sundhed, uddannelse, kulturelle projekter og organisation, inklusive administration. Projekterne kan f.eks. have fokus på vandforsyning, fødevareproduktion, bygningskonstruktioner, kulturmøder eller indkøb af udstyr. Vi anbefaler, at du orienterer dig ved at læse om tidligere støttede projekter.

Der kan maksimalt bevilges 7.000 kr pr. projekt. Det ansøgte beløb skal begrundes med et vedlagt budget. Ukassen bevilger i gennemsnit 2.000 – 4.000 kr. pr. projekt.

Vi lægger vægt på at støtte mange, gode projekter fremfor få store, og vi prioriterer fortrinsvis nye projekter frem for gentagende projekter.

 

Hvornår kan der søges?

Deadline for modtagelse af ansøgninger er 1. marts og 1. september.

Ansøgninger modtaget efter deadline behandles ikke.

 

Hvornår får jeg svar?

Ansøgningerne behandles to gange årligt, på:

  • Evalueringsmødet (første lørdag i oktober)
  • Generalforsamlingen (sidste lørdag i marts)

Ansøgere kontaktes hurtigst muligt herefter via email.

 

Hvad skal ansøgningen indeholde?

En ansøgning skal indeholde følgende:

  • Projektets titel
  • Ansøgers navn (organisation/projekt/samarbejdspartner)
  • Navn på kontaktperson (lejrdeltager)
  • Kontaktpersons e-mailadresse
  • Beskrivelse af projekt & evt. samarbejdspartnere (hvad skal pengene bruges til?)
  • Budget
  • Kontooplysninger (kontaktperson)

 

Når en ansøgning er modtaget, sendes en bekræftelse pr. mail.

 

Hvordan ansøger jeg?

Udfyld formularen på vores hjemmeside her.


Behandling af ansøgning

Ukassens styregruppe indstiller ansøgninger til behandling og giver administrativt afslag på ansøgninger, der ikke overholder retningslinjerne.

På stormøderne behandles ansøgningerne af 5 medlemmer af Utamaduni Kulturforening, hvoraf mindst én er medlem af ukassens styregruppe. Det er styregruppen, der vurderer habilitet. Ved inhabilitet indkaldes andre personer til behandling af de konkrete ansøgninger.

 

Vilkår for støtte

Alle, der modtager støtte fra ukassen, forpligter sig til at aflægge en beretning, herunder regnskabsaflæggelse for det bevilgede beløb. Beretningen skal indeholde en beskrivelse af projektet i ord, billeder og evt. video.

 

Deadline for indsendelse af beretning er den 1. marts.

 

Beretningen sendes til ukassens mail ukassen(@)utamaduni.dk som en vedhæftet fil. Billeder må gerne indgå i pdf, men skal desuden vedhæftes som separate filer. Billedmateriale skal fremsendes i så høj opløsning som muligt, meget gerne 12-1600 pixel.

 

I ukassen bruger vi beretningen til at sikre, at de projekter, vi støtter, fuldføres. Der kan ikke tildeles støtte til nye projekter ved manglende beretning for tidligere projekter.

Bemærk: Beretningen offentliggøres i det online årsmagasin Mwaka Huu samt i en oversigt her på ukassens hjemmeside. Du kan se beretninger fra tidligere støttede projekter på ukassens hjemmeside her.

 

Hvor kommer pengene fra?

Ukassen finansieres af en fast procentdel af lejrdeltagergebyret (1,25%) samt frivillige donationer fra lejrdeltagere. Derudover findes der en række initiativer på lejren, som også støtter Utamadunis ukasse, herunder Trommegrotten, Kwa Jumla og Maisha Safi.

 

____________________________________________________________________

 

Ukassens historie og forhold til Utamaduni Kulturforening

I 1996 foretog Utamaduni Kulturforening nogle vedtægtsændringer, som indebar, at foreningen var bedre i stand til at være katalysator for spændende kulturprojekter og være med-ansøgere om støtte til aktiviteter i Tanzania hos diverse sponsorer.

Denne ændring medførte, at der på sommerlejren 1998 blev diskuteret og foreslået at oprette en såkaldt “U-kasse”. Den kunne finansieres ved en stigning i deltagergebyret, hvilket blev positivt modtaget på generalforsamlingen fra både foreningens bestyrelse, generalforsamlingen og mange medlemmer det efterfølgende forår. Ukassen var således en realitet fra 1999 og indebar muligheden for, at der på hvert års lejr skabes aktiviteter som målrettet indsamler midler til formålet.

 

Med oprettelsen af ukassen blev der indført en styrgruppe, som er selvsupplerende, men ændringer i styresgruppen skal godkendes af Utamaduni Kulturforenings bestyrelse. Alle medlemmer af Utamaduni Kulturforening kan indgå i styregruppen, som består af 3 – 5 medlemmer. Styregruppen udarbejder en årsberetning over aktiviteterne i årets løb, som fremlægges på den årlige generalforsamling samt udgives i årsmagasinet.

 

Ikrafttræden og opløsning

Ukassen blev oprettet, og kan kun nedlægges, ved en generalforsamlingsbeslutning i Utamaduni Kulturforening. Ved nedlæggelse af ukassen tilfalder eventuelle ubrugte midler Utamaduni Kulturforening.

 

Disse retningslinjer blev første gang præsenteret ved foreningens junimøde i 1999 og blev efterfølgende bragt i “Utamaduni News” under lejren ‘99, således at indlæg og holdninger fra lejren kunne indgå i den efterfølgende beslutningsdebat. De blev endeligt godkendt på generalforsamlingen 2000, revideret i marts 2017 og er senest revideret i april 2021.

 

Medlemmer af styregruppen for ukassen

Tine Carlsen, Louise Kaas Hvalsøe, Ida Hanni Brandt og Sofia Louise Asak

image_pdfimage_print