Støtte 2012, og tidligere

Historiske årsberetninger 2000 & 2001

ÅRSBERETNING FOR UTAMADUNI KULTURFORENINGS U-KASSE 2001

U-kassens aktiviteter fremlægges hermed til godkendelse for generalforsamlingen i Utamaduni Kulturforening lørdag den 6. april 2002.

U-kassen indstiller to ting til generalforsamlingen:

  • At de hidtidige fremlagte aktiviteter godkendes
  • At den toårige forsøgsperiode, som nu er udløbet, gøres til en permanent ordning efter de hidtidige retningslinjer.

Medlemmer at Styringsgruppen for U-kassen:
Svenn Strunk, Biblioteket og projektgruppen
Maria Folker, Socks showgruppen
Mette Sumo, 1.hjælp og medlem af bestyrelsen
Trine Naja, Baren
Jannie Chris Jørgensen, Kulturen

Beretning:
I løbet af 2001 er i alt fire bevillinger fra Utamadunis U-kasse blevet besluttet.
Herunder benævnt som bilag A, B, C og D, der er afleveret til kassereren i forbindelse med årsregnskabet.
Fredag den 27. juli 2001 på Sommerlejren blev der i alt besluttet tre nedenstående bevillinger:
Bilag A:
Ansøgning ved Knud Erik Asak på vegne af MS-Djursland og Utamadunis Projektgruppe vedrørende revision af projektregnskab for NMA Ngorongoro Mills Association, Tanzania.
Beløb bevilget som ansøgt: 1.250,- kr.
Bilag B:
Ansøgning ved Mette Lotus vedrørende dels et sy-projekt dels malaria-kure i Abene, Senegal.
Beløb bevilget som ansøgt: 1.272,- kr.
Bilag C:
Ansøgning ved Knud Erik Asak på vegne af MS-Djursland og Utamadunis Projektgruppe vedrørende dækning af kommunikationsudgifter i forbindelse med NMA Institutionsudviklingsprojekt i Ngorongoro, Tanzania.
Beløb bevilget som ansøgt: 4.010,32 kr.

Beslutningen blev umiddelbart efter offentliggjort på fællesmødet samme dag.
Beslutningerne blev truffet af U-kasse-udvalget bestående af: Mette Lotus, Trine Naja, Maria Folker, Jannie Chris Jørgensen og Svenn Strunk.
Det skal bemærkes, at Mette Lotus ikke deltog i behandlingen af hendes egen ansøgning. Og at Maria Folker og Svenn Strunk ikke deltog i behandlingerne af ansøgningerne fra Projektgruppen.

Lørdag den 24. november 2001 i forbindelse med Utamaduni Kulturforenings Julemøde på Granlunden blev der vedtaget en enkelt bevilling fra U-kassen:
Bilag D:
Ansøgning ved Knud Erik Asak på vegne af MS-Djursland og Utamadunis Projektgruppe vedrørende Majsmøllehus i Kanyerele, Tanzania.
Beløb bevilget: 4.500,- kr.
Beslutningen blev præsenteret for Julemødets deltagere umiddelbart efter.
Det skal bemærkes at Jannie Chris Jørgensen ikke deltog i Julemødet, samt at Maria Folker og Svenn Strunk ikke deltog i udvalgsbehandlingen.
U-kasseudvalget blev suppleret op, og bestod således af Trine Naja, Mette Lotus, Anita (bar) samt Britta (kassererassistent) og hendes datter Lea.

Det betyder ifølge regnskabet, at der til 2002 er overført 7.791,- kr.

Med mange hilsner
Svenn Strunk
Repræsentant for U-kassen, April 2002.

U-kassens hilsen fra Maj 2001:

Så skal der lettes på låget!

Tier for tier på lejrgebyret plus andre velvillige bidrag blev til i alt 11.766,-kr. da regnskabets time kom, og lejr 2000 blev gjort endeligt op.

Pengene ligger nu i U-kassen og venter på at blive uddelt, hvilket vil ske første gang på den kommende lejre 2001. Oprindeligt blev U-kasse kaldt projektkassen, men nu om dage skal man være omstillingsklar, så derfor har vi ændret navn til U-kassen.

Under alle omstændigheder er der nu penge i kassen, og nu skal der lettes på låget, så i hvert tilfælde nogle af pengene får ben at gå på.

Midlerne er støtte til konkrete projekter. I det små. Som en opmuntring og et skulderklap, til dem iblandt os der forsøger sig med den udfordring konkret udviklingsarbejde er.

Uanset niveau, uanset erfaring.

Kriteriet er: „(…)støtte for aktiviteter, der hjælper til en løsning af grundlæggende menneskelig behov primært i Tanzania’s landdistrikter, blandt foreninger og kulturgrupper.”

Som man kan se er der fokus på Tanzania – de venner i syd vi har den længstvarende kontakt med. Men ikke udelukkende.

I øjeblikket ligger der en lille håndfuld ansøgninger, der både retter sig mod Tanzania og Senegal.

Men det kan jo være, at der er sket noget i den store utamaduniflok siden sidst, og at der er en eller anden, som går rundt med et brændende hul i lommen til noget helt bestemt, der ligger inden for kriteriet.

Så det er bare noget med at få søgt, ansøgningsfristerne er 1. juli og 1. november.

Mere information kan få på lejren i biblioteket.

Hilsen Svenn, redaktør og medlem af U-kassen, Maj 2001

image_pdfimage_print