Theses on Sukuma and Utamaduni


Sukumamusiken och dess fäste i Norden– Marco Iaccarinos kandidatafhandling om Sukumamusik, 2008

 

Folklore i institutioner

– Anders Jørgensens masterafhandling om Kucheza i institutioner, 2012

 

Sukumabønder i Mwanza

– Indsamlet af Bente Rauff Knudsen i 1976. Ny indsamling og revision foretaget af Henrik Zilstorff 1997/1998. Moesgaard Museum, Unesco Materialesamlingerne

 

Utamadunigrupperne og kulturmødet

– Skrevet af Mads Bischoff som bidrag til antologien ‘Kultur, Idræt og Fritid” udgivet af Mellemfolkeligt Samvirke og DGI 1996.

 

Kan hvide mænd virkeligt springe så højt og være så løse i lænder og skuldre

– Artikel af Eva Suszkiewicz, fra magasinet ‘Levende Billeder’. Udgave 3, årgang 8. Udgivet 1982