1

Støtte 2017

Årsberetning for U-kassen 2017

Et forrygende år…

Ukassen har haft et forrygende år. Vi har delt virkelig mange penge ud, og det er jo fantastisk, at vi er i stand til at støtte så mange gode projekter.

Jeg vil opfordre jer alle sammen til at læse beretningerne, som I kan finde en oversigt over nederst på denne side

I efteråret 2017 valgte Tinne at trække sig fra ukassen, da hun er blevet valgt ind i bestyrelsen og nu er forkvinde. I stedet er Ida Hanni Brandt blevet en del af ukassen.

Dvs. at ukassen nu består af Julie Møller Bie, Ida Hanni Brandt og Tine Carlsen.

Vi har i den seneste tid haft møder, hvor vi har snakket organisatorisk opbygning, digitalisering og opretholdelse af retningslinjerne.

Det kan virke selvfølgeligt og gentagende, men det er faktisk en ret stor del af vores arbejde at sørge for, at folk kender retningslinjerne, at de får søgt korrekt, og at de får afrapporteret korrekt.

Derfor skal der fra ukassen lyde en stille, men velment bøn, om at man sørger for at læse retningslinjerne, INDEN man søger. Og at man gør sig umage med både ansøgning og beretning.

Som I måske ved, så er det eneste krav til en bevilling, at man efterfølgende laver en beretning med beskrivelse af projektet med et par billeder og et regnskab indsendt før deadline.

Vi glæder os til at dele flere penge ud i det kommende år.

Det er utrolig dejligt, at vores lille forening hvert år kan støtte så mange vigtige projekter.

Tak for jeres engagement i Afrika. Og tak til alle jer, der støtter ukassen ved at drikke chai og spise mandazi i Maisha Safi,  og ved at købe tøj og ting i NusuNusu og Dukaen 🙂

Kærlig hilsen Ida, Julie og Tine

 

Støttede Projekter 2017

Nedenfor findes en liste over støttede projekter i 2017.

Tækning af tag på Bagika- og Bagaluhus v/Johanne Landsholt
U-kassen har støttet dette projekt med 5.000 DKK

Bagika- & Bagaluhuset rummer historien om danseselskaberne, med bl.a. billeder af de gamle danseledere, originale kostumer indenfor forskellige stilarter og historiske fortællinger. Læs mere om hvordan historien reddes her

Bevaring af mur og vægmaleri på Bujora v/Johanne Landsholt
U-kassen har støttet dette projekt med 5.000 DKK

På Bujora Cultural Centre og Museum står en mur med et gammelt vægmaleri, der illustrerer de gamle høvdingedømmer i Sukumaland. Efter mere end 50 år var muren revnet og risikerede at vælte helt og den trængte derfor til en kærlig hånd. Læs mere om restaurationsprojektet her.

Genopbygning af trommehus på Bujora v/Johanne Landsholt
U-kassen har støttet dette projekt med 5.000 DKK

Æstetikken på Bujora er en vigtig del af gæsters oplevelse af stedet, og det gamle trommehus gav indtryk af nedslidthed og forfald. Derfor er arbejdet med at genopbygge trommehuset fra bunden påbegyndt. Læs mere om projektet her.

Kunstvanding til projekt for mad til børn i skolen v/The Hope Relief Children Village & Uffe Larsen
U-kassen har støttet dette projekt med 5.000 DKK

U-kassen har støttet erhvervelsen af et overrislingsanlæg, der består af vandpumpe, slanger og en tank. Overrislingsanlægget sikrer den kontinuerlige høst af basale fødevarer som majs og ris til børnenes daglige måltid, på jordstykker, som ligger lige ud til Victoriasøen. De kan nu overrisles med vand fra søen, når regnen svigter, som den gjorde hele sidste år [2016 red.]. Både den lille og store regn udeblev totalt og efterlod mange folk på sultegrænsen. Læs mere om projektet her.

Senegal Voksenskole v/Senegal Voksenskole & Marie Mølstrand
U-kassen har støttet dette projekt med 5.000 DKK

I 2017/2018 indkøbte Senegal Voksenskole klassesæt for støtten fra Ukassen. Læs mere om projektet her.

Kostumer til Kagomba Dance Troupe v/Kagomba Dance Troupe & Jacob Winther
U-kassen har støttet dette projekt med 4.000 DKK

Der er nye kostumer på vej til Kagomba Dance Troupe. Læs mere her.

Gratis klinik i fiskerlandsby i Senegal /v Mette Lotus
U-kassen har støttet dette projekt med 5.000 DKK

I 2017 er støtten fra U-kassen blandt andet gået til forebyggende behandlinger, akutte operationer og livsvigtig medicin. Læs mere om projektet her.

Faraja er leg og Motorik v/Faraja & Kristine Bundgaard
U-kassen har støttet dette projekt med 5.000 DKK

Med støtte fra Utamadunis Ukasse, kunne Faraja Home og Kristine Bundgaard indkøbe renovere legepladsen. Læs mere her.

Daycare i Nungua-Ghana v/Foreningen Kulturbroen Folkloric & Elisabeth Lange
U-kassen har støttet dette projekt med 5.000 DKK

Med støtte fra Utamadunis Ukasse er fundamentet lagt for en ny daycare i Nungua, Ghana til specielt trængende børn.

Majsmølle i Kifuhila v/Jeanette Masasila
U-kassen har støttet dette projekt med 5.000 DKK

Læs den spændende beretning om indkøb af en majsmølle til kifuhila.

Hønseprojekt v/Lubango Organisation & Knud Erik Asak
U-kassen har støttet dette projekt med 5.000 DKK

Hønseholdet i Mwanza lover godt. Læs mere om projektet her.

Akrobatik/Cirkus projekt i Mukuru Slums, Nairobi, Kenya v/Fanaka Arts Project & Gull-Maj Leicht Karimi
U-kassen har støttet dette projekt med 5.000 DKK

Der er lagt ny jord på Fanaka Arts Projects grund, som beskyttelse mod oversvømmelse. Og så er der indkøbt trampolin og madrasser, hvilket betyder at akrobatikken kan fortsætte ufortrødent. Læs mere om projektet her.

En øko-skole i Pebi, Ghana – Optimering af vandingsforhold v/Camilla Nielsen-Englyst
U-kassen har støttet dette projekt med 5.000 DKK

Økoskolen har mange forskellige underprojekter igang. I 2017 har U-kassen støttet et projekt omkring etablering og optimering af vandingsforholdene i skolehaven. Læs mere om projektets fremdrift her.

Risafskaller v/Abenes Venner & Mette Lotus
U-kassen har støttet dette projekt med 5.000 DKK

Indkøbet af en risafskaller afhjælper ikke blot det indlysende – at afskalle ris – nej, den nye maskine sætter gang i flere nye projekter, herunder bl.a. en kvindelig maskinansvarlig, selvbyggede murstenshuse i landsbyen, og produktion og salg af hønsefoder! Læs mere her.