Tandklinikken på Heri hospital

Ukassen valgte i det forgagne år at støtte landsbyhospitalt HERI i det vestlige Tanzania med ca. 1000 $ til indretning af hospitalets tandklinik. Der lyder en kæmpe tak fra hele hospitalet og Dr. Morten Øster, der står for den danske støtteforening HERI.

Landsbyhospitalet Heri ligger i det vestlige hjørne af Tanzania, 80km fra Kigoma og få km. fra grænsen til Burundi. Hospitalet er et privathospital, der ejes af Adventistkirken i Tanzania. Hospitalet behandler alle patienter med akut behov – uanset etnisk oprindelse, økonomisk formåen, hudfarve eller religion. Ikke-akut behandling forudsætter dog en beskeden brugerbetaling. Hospitalet har i alt 97 senge, omkring 50 ansatte og 10 – 15 frivillige om året, heriblandt Dr. Morten Øster.

HERI betjener hovedsaglig lokalområdet Munanila, med ca. 700,000 indbyggere i distriktet (2010 est.). HERI modtager også patienter fra andre dele af det vestlige Tanzania og Burundi, som rejser hertil for deres høje lægelige niveau og behandlingsmuligheder. HERI tilbyder behandling af kirurgiske og traumatologiske patienter, desuden har hospitalet en del gynækologi og obstetrik (graviditet og fødselshjælp). Der er også mange medicinske patienter blandt de behandlede.

Der er stort behov for hospitalet i området, da det nærmeste regeringshospital ligger ca. 80 km. væk i Kigoma, og det tager omkring en time nu efter vejen er blevet lavet. På de gamle jordveje tog turen imellem 3 og 4 timer hver vej. Den løbende forbedring af infrastrukturen i regionen, med flere nye asfalterede veje, medfører dog flere trafikuheld. HERI behandler således i gennemsnit 50 trafikofre om måneden.

Foreningen har modtaget brugte tandlægestole, stole til klinikassistenten, en hel ny tandlæge unit foræret af firmaet Dentronic den er ikke elektronisk men luftdrevet og simpelt opbygget, desuden 2 mobile units. Foreningen har ligeledes fået brugte skabe, kontormøbler og brugt røntgenapparat og desuden 2 brugte apparater til rengøring/smøring af hånd og vinkelstykker. Foreningen har købt en brugt autoklave til sterilisation af instrumenter og en kompressor som med trykluft kan drive tandlægeboremaskinerne. Vi har fået en del brugte instrumenter til tandklinikken, men det bliver også nødvendigt at købe noget nyt når foreningen får penge til det.

Bygning af tandklinikken:
I år istandsatte lægeparret så tandklinikken, der gik lidt tid med at finde en dygtig og stabil murer, men de fandt én der var virkelig god. Hospitalets tømrer lavede tømmerarbejdet mest i fritiden men også lidt i arbejdstiden, det samme gjorde hospitalets elektriker. Det var vigtigt at parret hver dag holdt tilsyn med byggeriet, f.eks. opdagede de en morgen da de kom for at se hvad de lavede, at håndværkerne efter at have lagt de fleste lyse fliser på klinikgulvet, var begyndt at lægge mørke fliser tilfældigt ind mod endevæggen. Da parret spurgte hvorfor de gjorde dette fik de at vide at der ikke var flere lyse fliser. Heldigvis sad fliserne endnu ikke helt fast så de bad håndværkerne om at tage de mørke fliser op. Morten og Marianne kørte til Kigoma og købe nogle flere lyse fliser. Maleren som skulle male væggene var en kvinde og hun gjorde et pænt stykke arbejde. Desværre blev klinikken ikke helt færdig mens parret var der, men de har fået billeder fra Heri, som viser ar klinikken nu er færdig indvendig. De mangler at bygge et lille hus til kompressoren udenfor, det regner meget i perioder og de kan først bygge huset når vejret er blevet bedre. Noget af det allersidste der skal gøres er at unit og kompressor skal tilsluttes. Det kan de lokale håndværkere ikke gøre, der skal komme en teknikker fra Dar og gøre det. Vi har kontakt til en tysk medico-ingeniør fra Dar han rejser rundt og tilser forskellige hospitaler i Tanzania og Burundi. Han har også været på Heri Hospital i juli måned, han vil komme og tilslutte kompressoren.

Bemanding af tandklinikken:
En filippinsk tandlæge vil gerne herud og arbejde. Det er hospitalets filippinske administrator Eugine og hans kone Rose, som er medicinsk ledende læge her der har skabt kontakten. De kender tandlægen og siger han er dygtig. Vores planer er også at få nogle danske tandlæger derud 1-2 måneder af gangen og arbejde sammen med den afrikanske tandlæge. Efter aftale med hospitalsledelsen vil der i hele vores distrikt hernede blive annonceret efter en egnet ung kvinde som opfylder adgangskravene til tandlægestudiet. Hun vil få betalt sin uddannelse af støtteforeningen når hun har indgået en kontrakt med sygehusledelsen om at arbejde mindst 5 år efter endt uddannelse på Heri Tandklinik.

Lægeparret Morten og Marianne Øster
Hvert år er det pensionerede lægepar Morten Øster (kirurg) og hans kone Marianne Øster (tandlæge) 3 måneder på Heri for at arbejde frivilligt på landsbyhospitalet Heri. Her lidt fra deres rejse i 2013

Efter en vellykket rejse med studenten Anne-Mette Hartung, der i 3 måneder ønskede at prøve kræfter med praktisk ulandsarbejde på Heri, ankom vi til Dar es Salaam. Her rendte vi ind i problemer da vi pt. ikke kunne komme videre med Air Tanzania til Kigoma pga. et uheld der havde knust frontruden på flyvemaskinen. Vi måtte med bus i 36 timer til Kigoma hvor hospitalets bil hentede os. Under det sædvanlige ophold i Kahama for natten (Bussen holder stille fra kl. 21-6 af sikkerhedsmæssige årsager) var vi i modsætning til tidligere busrejser så heldige at en ven fra hospitalet havde sørget for overnatning på et dejligt rent og ret billigt hotel, så vi slap for at tilbringe natten i selve bussen hvad vi ellers tidligere har været nødt til. Vi var nødt til at haste til hospitalet da deres vandkraftværk der laver elektricitet til hospitalet stod stille på tredje måned pga. nedbrud i turbinen og vi havde reservedelen med fra fabrikanten i Tyskland. Den lå i min kuffert. Selve hospitalet fik strøm fra dieselgeneratorerne og alle funktionær boligerne måtte nøjes med elektricitet et par timer om ugen. Efter nogle ugers forløb var alt repareret og strømmen vendte stabilt tilbage overalt på hospitalet og i alle funktionær boligerne og vi behøvede ikke længere at sidde med tændte stearinlys og læse om aftenen men kunne nyde civilisationens goder i form af elektrisk lys, når det blev mørkt klokken 19 om aftenen.

Landsbyhospitalet Heri og støtteforeningen:
Hospitalet havde ikke fået indkøbt de sidste regnvandsbeholdere vi lovede at forære dem i 2012 da den fornyelse og forbedring af det laboratorium der fremstiller væsker til intravenøst brug havde været dyrere at renovere end overslaget viste. De penge jeg havde efterladt til begge projekter rakte kun til det ene. Vi anskaffede så de manglende vandbeholdere, så nu har hver funktionærbolig en regnvandsbeholder der forsyner de ansatte med vand når tørketiden sætter ind. Alle de penge vi bruger derude er de penge vi får ind til vores støtteforening via fonde og medlemmer og vi har to gange modtaget flotte donationer fra jeres forening. Det har hjulpet hospitalet meget og sat os i stand til at færdiggøre tandklinikken og vi siger tak for den store hjælp til hospitalet som jeres gave er. Vi nærmer os nu et medlemstal på 900 men kan stadig bruge flere der formedelst 100kroner om året vil støtte foreningens arbejde på Heri. De fleste penge vi havde med denne gang blev dog anvendt på at bygge tandklinikken op fra næsten ingenting, illustreret ved medfølgende billeder og Marianne som er pensioneret tandlæge vil fortælle om det nedenfor.

Vi fik vores container på 40 fod ud til hospitalet efter et langt og dyrt ophold i havnen i Dar es Salaam. Det vil vi prøve at undgå med den næste container. Vi er ved at gøre klar til afsendelse i efteråret 2013 ved at få godkendt indholdet af de tanzaniske myndigheder inden vi sender den, så opholdet i havnen bliver af få dages måske ugers varighed i stedet for 2 måneder. Af skade bliver man klog men sjældent rig.

Vores forening bruger meget få penge til administration, vi betaler selv vores rejser, kasserer og sekretær arbejder gratis. Det er dog nødvendigt at betale en revisor til at lave regnskabet, men han gør det billigt. Information til medlemmer sker stort set elektronisk, kun dem der ikke har adgang til e-mail får brev. Vores brochurer bliver trykt til meget lav pris. De første vi fik, var gratis. Alt i alt går pengene direkte til støtte for Hospitalet i Tanzania.

Nye projekter vi arbejder med er en sygeplejeskole der er ved at blive oprettet ved hospitalet, man er i fuld gang med at indrette undervisningslokaler og værelser til de studerende men mangler kapital til færdiggørelsen.  En dygtig og fuldt kompetent leder af en kommende sygeplejeskole er antaget. Stabil eleforsyning også i tørketiden, hvor vandkraftværket kører med nedsat kapacitet eller helt er stoppet pga. manglende vand i floden. Solceller til elektricitet skal være med til at rette op på dette, men vi har endnu ikke trods mange forsøg fået en effektiv kontakt til et solidt selskab der vil hjælpe os med dette, og vi skal også have nogle flere penge. Hospitalet har også ytret ønske om en ny og mere effektiv vandforsyning fra en ny boring, men mangler penge til at sætte det i værk og endelig ønsker de også en øjenklinik etableret i den ledige ende af huset hvor tandklinikken er indrettet. Behovet for en sådan er stort og vi har skaffet et bugbart og godt øjenoperationsmikroskop til at operere grå stær. Apparaturet var for få måneder siden i brug på et dansk hospital men blev pga. nyanskaffelse overflødigt hvorfor vi har fået lov at overtage det.

image_pdfimage_print