New Hope børnehjem og skole

Der skal grønt til
- tak til ukassen for støtte til etableringen af køkkenhave på New Hope
ET BØRNEHJEM I KENYA
New Hope børnehjem og skole blev grundlagt i 2004 af Mr. Eyama Japheth som en NGO med det formål at tilbyde husly og et trygt hjem til udsatte børn (forældreløse børn, gadebørn og forladte børn) i Mombasa. Som fattigt barn af slummen blev Japheth selv hjulpet til uddannelse af en lokal forretningsmand og giver nu med New Hope videre, hvad han selv oplevede som en stor ændring i hans liv. I øjeblikket bor og spiser 63 børn, som ellers ville bo på gaden, på New Hope børnehjem.

New Hope er en rigtig succeshistorie. Godt 400 børn fra de omkringliggende slumområder går nu i New Hope´s børnehave og grundskole og yderligere 53 børn går på New Hopes nyoprettede gymnasium. Der kommer ofte nye elever til skolen og flere børn kommer til børnehjemmet. New Hope er kendt som et godt og trygt sted og skolen har en meget fin faglig placering i forhold til skolerne i området. I 2013 er der foregået en omfattende renovering/nybygning af stedet og nu er det bæredygtighed, der skal satses på.

FRA HAVER TIL MAVER
Den køkkenhave, som nu er blevet etableret gennem tilskud fra ukassen, er et vigtigt element i at sikre skolens fremtidige bæredygtighed, idet det ofte er udgifter til den løbende drift, som er svær at skaffe fra eksterne donorer. Køkkenhaven er stor og egenproduktionen af grøntsager kan derfor bidrage direkte til børnenes kost. Den giver også adgang til en mere varieret og sund kost for børnehjemsbørnene, hvis kost primært har været ris og bønner. Køkkenhaven har også en vigtig social funktion på stedet, idet børnene bliver indraget i det daglige arbejde med at passe den. Ejerskabet vokser.

Projektet er startet i samarbejde med Philip fra Organic Technology Extension and Promotion of Initiative Centre (OTEPIC) i Kenya: http://www.otepic.org/Philip og OTEPIC arbejder gennem permakultur og bæredygtige løsninger for at skabe større bæredygtighed hos netop private børnehjem som en central målgruppe. Dem er der nemlig mange af i Kenya. Det er så dejligt med den slags initiativer og vi håber på, at New Hope tager disse nye ideer til sig og får skabt en masse nye initiativer, her i de næste faser.

I 2014 vil New Hope bruge erfaringerne fra den første del af projektet til at videreudvikle ideer omkring alternative energiformer såsom biogas, også i samarbejde med OTEPIC. Her i 2014 vil vi forsøge at rejse penge til at bygge et nyt køkken til børnehjemsbørnene. Hele ideen skal gentænkes og gøres mere bæredygtig. De vil også gerne fortsætte med at lære mere om mulighederne for økologisk havebrug. På grund af dette projekt er ambitionen for stedet nu er at sikre forsyningen af både energi og fødevarer, gennem permakultur og et mere bæredygtigt, low tech perspektiv. Vi søger frivillige med særlig interesse for havebrug og low tech løsninger, hvis det skulle have nogen interesse! Man kan følge med på www.100pct.org, under New Hope.

På vegne af New Hope og børnene vil vi gerne sige Utamaduni en varm tak for støtten.
Med venlig hilsen,
Camilla Nielsen-Englyst
100% til Børnene

image_pdfimage_print